“Stichting molen Landzigt 1857” werd opgericht om de grotendeels - door brand - verwoeste korenmolen van Zuid-Beijerland in haar oude glorie te herstellen. In de statuten van de Stichting is opgenomen:
“Artikel 2.
De stichting stelt zich ten doel:
Het inzamelen van gelden bestemd voor de herbouw en instandhouding van de door brand verwoeste molen te Zuid-Beijerland, gemeente Korendijk en het doen herbouwen van genoemde molen, één en ander in de ruimste zin des woords.”

Het herbouwen van de molen is geslaagd; op 16 mei 1992 is de molen weer feestelijk in gebruik genomen. Aansluitend heeft de stichting zich, na verkoop aan de molenaar, van 2006 t/m 2022 beziggehouden met het inzamelen van gelden voor instandhouding van de molen, het doen instandhouden van de molen en het exploiteren van het windmolenbedrijf. 

Sinds december 2022 is de molen weer terug in eigendom gekomen van de Stichting. 
Hierdoor is de noodzaak om financieel onze "broek op te houden" groter geworden.

De doelstelling van de Stichting wordt op de volgende wijze nagestreefd:

  - Het financieel bijdragen aan de instandhouding van de molen, zo wordt o.m. de kostbare brandverzekeringspremie voor de molen gedragen door de Stichting. Inzameling van gelden gebeurt middelst een netwerk van donateurs
  - Het gevraagd en ongevraagd geven van technische adviezen inzake het beheer van de molen;
  - Het gevraagd en ongevraagd geven van technische adviezen inzake het onderhoud van de molen;
  - Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen inzake het beheer van de omgeving van de molen om te zorgen voor handhaving en zo mogelijk verbetering van het uitzicht op de molen;
  - Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen inzake het beheer van de omgeving van de molen om te zorgen voor handhaving en zo mogelijk verbetering van de windtoetreding tot de molen;
  - Het weer terug in bedrijfstellen van de molen;
  - Verkoop van meelprodukten aan het publiek.


Om financieel bij te kunnen dragen aan de instandhouding van de molen wordt een beroep gedaan op een netwerk van donateurs en subsidies van de gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland en diverse landelijke subsidies.

Beschikbare middelen worden besteed aan de instandhouding van de molen in de ruimste zin des woords en slechts in zeer beperkte mate aan gemaakte onkosten voor deze activiteiten. Voor betalingsverkeer beschikt de Stichting over een bankrekening met een daaraan gekoppelde spaarrekening. Tegoeden zijn ten allen tijde vrij opneembaar om direct inzetbaar te zijn bij eventuele calamiteiten aan/om de molen.

De penningmeester verzorgt het betalingsverkeer en wordt daarin jaarlijks gecontroleerd door twee andere bestuursleden.

 

Onze locatie

Molen Landzigt
Molendijk 19
3284 LE 
Zuid-Beijerland
info@molenlandzigt.nl

Openingstijden

Wekelijks op zaterdagmorgen.

09.30 u - 12.30 u

Laatste update:
19 februari 2024

Volg ons op onze socials:

  molenlandzigt

  @molenlandzigtMede mogelijk gemaakt met financiële steun van De Hollandsche Molen...
...en de provincie Zuid-HollandAndere bijdragen van oa:


Real time web analytics, Heat map tracking -