De korenmolen Landzigt kent een bewogen geschiedenis. Sinds de bouw van de molen is de molen in eigendom geweest en geëxploiteerd door diverse bedrijven, na het buiten bedrijf komen van de molen, omstreeks 1960, trad een periode van verval in. Begin 1975 werd de vervallen molen aangekocht door M.P. Hunink die de molen, met behulp van vrienden en kennissen, weer tot een maalvaardige molen restaureerde en de molen op parttime basis weer in bedrijf nam.
In 1990 is de molen tijdens een zware storm grotendeels afgebrand. Om het financieel mogelijk te maken de molen te herbouwen is toen “Stichting Molen Landzigt 1857”opgericht, die het molenrestant verwierf en met behulp van giften en subsidies de molen weer heeft herbouwd. M.P. Hunink bleef de molenaar en exploiteerde voor rekening van de Stichting het molenaarsbedrijf in de molen. In 2006 heeft M.P. Hunink de molen en het molenaarsbedrijf weer teruggekocht van de Stichting. Op 75-jarige leeftijd heeft M.P. in 2014 de molen en het molenaarsbedrijf overgedragen aan de huidige moleneigenaar/molenaar P.T. Reedijk.

Na de herbouw heeft Stichting Molen Landzigt 1857 zorg gedragen voor het onderhoud van de molen. Sinds de overdracht van de molen in 2006 is ondersteunt de Stichting Molen Landzigt 1857 de moleneigenaar financieel - zo worden onder meer de kosten van de brandverzekering door Stichting gedragen - en brengt de Stichting technische expertise in. Om financiële ondersteuning mogelijk te maken wordt een beroep gedaan op een netwerk van donateurs en worden sponsors gezocht.

 

Onze locatie

Korenmolen Landzigt
Molendijk 19
3284 LE  Zuid-Beijerland
molen@molenlandzigt.nl
Real time web analytics, Heat map tracking -