Molen Landzigt
Zuid-Beijerland
Anno 1857

Het bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Molen Landzigt 1857 bestaat uit de volgende personen:


  Ir. J.P. van Brakel voorzitter
  dhr. P. Vermeij penningmeester, bij hem thuis berust tevens het archief van de stichting
  ing. J. Eeland secretaris
  dhr. P.T. Reedijk bestuurslid, tevens molenaar
  dhr. K. Strijker bestuurslid


Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Recentelijk heeft de oud-molenaar - M.P. Hunink - zich op eigen verzoek terug getrokken uit het bestuur


Beloningsbeleid:
Het bestuur van de Stichting bestaat uit louter vrijwilligers. Voor het organiseren van activiteiten worden zo nodig extra vrijwilligers ingezet. Geen der bestuursleden en vrijwilligers ontvangen hiervoor een beloning, uitsluitend werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Onze locatie

Korenmolen Landzigt
Molendijk 19
3284 LE  Zuid-Beijerland
Tel. 06-41840372
molen@molenlandzigt.nl

Openingstijden

Vrijdag 13.30 - 17.30
Zaterdag 09.00 - 12.30
13.30 - 17.00

Buiten deze tijden bent u altijd welkom als de molen draait.

Meer info + route...

Volg ons op Facebook
-